HIPRO BULGARIA OOD

Фураж


„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага със собствен фуражен завод. Заводът отговаря изцяло на европейските стандарти за качество и произвежда фураж при пълно компютърно управление и автоматизация на производствените процеси както за собствени нужди, така и за външни клиенти. Фирмата разполага с лаборатория за контрол на суровини и произведени фуражи.


По този начин „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД постига и осъществява:


- Лабораторен контрол на влаганите суровини.
- Непрекъснато следене качеството на готовия фураж.
- Максимална точност и проследяемост на рецептите.
- Безопасност на произведените фуражи – унищожаване на всички бактерии, плесени и други вредни микроорганизми при краткотрайно нагряване до над 100º С.
- Уникална структура на произведения фураж – като резултат от частичното отваряне на клетките и желирането на скорбялата след преминаване на фуража през
експандера, се получава уникална хрупкава структура, известна като експандейт.
- Чрез комбинация от налягане, температура и висока влажност при изработка на фуражите се постига по-добра смилаемост и усвоимост от птиците.

imageimageБиоторimage