HIPRO BULGARIA OOD

Биотор


„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД произвежда екологичен органичен сух биотор подобрител за почви от кокоши фекалии - „ХАЙПРОФЕР”


„ХАЙПРОФЕР” е продукт, подобрител за почви – без миризма, устойчив, без семена от плевели, подобрител в растениевъдството, гарантирано освободен от патогенни микроорганизми (салмонели), антибиотици и химиотерапевтици


„ХАЙПРОФЕР” е органичен тор, а употребата на органични торове означава:

- защита и уважение към природата
- подобряване структурата на почвата
- обогатяване на почвата с хранителни елементи необходими на растенията
- производство на здравословни храни
- ограничаване неуместната употреба на химични торове
- намаляване изхвърлянето на въглероден диоксид в атмосферата

Използването на „ХАЙПРОФЕР” допринася за:

- увеличаване на плодородието чрез прибавянето на органични вещества в почвата
- увеличава способността на почвата да се проветрява, както и способността и да задържа вода
- увеличаване устойчивостта на растенията, особенно към бедна на хранителни вещества почва

„ХАЙПРОФЕР” се разпръсва по повърхността на почвата на слой с еднаква дебелина, след което се загърля /заорава или фрезова/. При саксиините, се смесва с най-долния слой преди засаждането или се прибавя след това на повърхността и се покрива отново с пръст.


„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД препоръчва да се направи почвен анализ, преди внасянето на ХАЙПРОФЕР в почвата, и при необходимост да се извърши консултация със специалист.

 

imageimageimage