HIPRO BULGARIA OOD

Подрастващи носачки


„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага с център за подрастващи стокови носачки. В сградите на центъра птиците се отглеждат от еднодневни пилета до 17- седмична възраст. Фирмата развива този вид производство предимно за задоволяване на собствените си производствени нужди, но също и за външни клиенти.

Птиците се отглеждат по утвърдена от „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД програма за самоконтрол. Хранят се по норма съобразена с хибрида и възрастта на подрастващите. Ваксинирането на птиците се извършва по утвърдена от Националната ветеринарно-медицинска служба програма за имуно-профилактика.

 

imageimageimage