Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия…