Производство на подрастващи стокови носачки

„Хайпро България“ може да отглежда 160 000 подрастващи стокови носачки от 1 ден до 17седмична възраст във волиерна и клетъчна система.

„Хайпро България“ предлага здрави, първокласни 17седмични подрастващи стокови носачки, с всички необходими ваксинации. Ние имаме опитен персонал, който под ръководството на вет.лекар, може да ви осигури най-добрите птици за вашата ферма.

Опитът е от огромно значение за отглеждането на добри птици във волиера. Екипът на „Хайпро България“ има многогодишен опит.