Производство на фуражи

„Хайпро България“ е специализирана в производството на фураж за птици – фуражния завод е построен за производството на такъв фураж.

„Хайпро България” разполага със собствен фуражен завод. Заводът отговаря изцяло на европейските стандарти за качество и произвежда фураж при пълно компютърно управление и автоматизация на производствените процеси както за собствени нужди, така и за външни клиенти. Фирмата разполага с лаборатория за контрол на суровини и произведени фуражи.

По този начин „Хайпро България” постига и осъществява:

  • Лабораторен контрол на влаганите суровини.
  • Непрекъснато следене качеството на готовия фураж.
  • Максимална точност и проследяемост на рецептите.
  • Безопасност на произведените фуражи – унищожаване на всички бактерии, плесени и други вредни микроорганизми при краткотрайно нагряване до над 100º С.
  • Уникална структура на произведения фураж – като резултат от частичното отваряне на клетките и желирането на скорбялата след преминаване на фуража през
    експандера, се получава уникална хрупкава структура, известна като експандейт.
  • Чрез комбинация от налягане, температура и висока влажност при изработка на фуражите се постига по-добра смилаемост и усвоимост от птиците.