Πιστοποιητικά

Η HIPRO BULGARIA OOD διαθέτει εγκατεστημένα και πιστοποιημένα: 

ISO 9001:2015 (bg)

ISO 9001:2015 (en)

ISO 22000:2018 (bg)

ISO 22000:2018 (en)

HACCP (bg)

HACCP (en)