Ποιοι είμαστε

Τα καλύτερα από την Ολλανδία και τη Βουλγαρία

Η Ολλανδία διαθέτει βαθιές γνώσεις στον τομέα της πτηνοτροφίας και των ζωοτροφών. 

Η Βουλγαρία είναι πολύ γνωστή για τα αγροτικά προϊόντα της. 

Το 1933

Η Van Leeuwen αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση στον τομέα της πτηνοτροφίας και των ζωοτροφών που ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 1933. Στην Ολλανδία η Van Leeuwen είχαν μοντέρνο μύλο ζωοτροφών εξοπλισμένο με τις νεότερες τεχνολογίες. 

To 1991

Το 1991 η Van Leeuwen έκτισαν καινούργιο μύλο ζωοτροφών ειδικά για τις ζωοτροφές πτηνών. 

To 1993

Το 1993 η Van Leeuwen άρχισαν την παραγωγή των πρώτων στην Ευρώπη ζωοτροφών με την τεχνολογία της διόγκωσης και καθιέρωσαν τον όρο  THE CLEAN FEED. 

To 1998

Το 1998 η Van Leeuwen  ίδρυσαν τη HIPRO BULGARIA και κατασκεύασε στη Βουλγαρία εργοστάσιο ζωοτροφών με παραγωγική γραμμή διόγκωσης (expanding).

Τώρα

Η HIPRO BULGARIA διαθέτει πτηνοτροφείο πουλάδων και ορνίθων ωοπαραγωγής και παράγει επιπλέον και ζωοτροφές και συμπύκνωμα για άλλα πτηνοτροφεία. 

 

Η HIPRO BULGARIA

  • Διάφορα είδη αυγών κατανάλωσης
  • Νεαρές όρνιθες (πουλάδες) ωοπαραγωγής από ορνιθώνες και κλωβοστοιχίες 
  • Συμπυκνώματα ζωοτροφής για όρνιθες ωοπαραγωγής
  • Σύνθετες ζωοτροφές για νεαρές όρνιθες (πουλάδες) ωοπαραγωγής  
  • Βιολογικό λίπασμα