Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστότοπου

1. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τον ιστότοπο της HIPRO BULGARIA OOD (ο «Ιστότοπος»).  Η πολιτική καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY (ΕΚ) 2016/679 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΚΟΙΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (o «Κανονισμός»).
2. Για τους σκοπούς του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, λειτουργούμε ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ προσωπικών δεδομένων και τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση της διοίκησης της HIPRO BULGARIA OOD:  5200 PavlikeniNo. 6 Daskotsko Shose Str., τηλ.:  0610/ 52669, e-mailoffice@hipro.bg  
3. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτή την Πολιτική.

Πληροφορίες που συλλέγουμε 

4. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο εάν παρέχονται άμεσα από εσάς – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και αριθμό τηλεφώνου που παρέχετε με ρητή συγκατάθεση για να μπορέσετε να μας στείλετε ερώτημα μέσω του ιστότοπου. 
5. Χρησιμοποιούμε αναλυτικά και στατιστικά εργαλεία για την παρακολούθηση των λεπτομερειών για τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο και τους πόρους στους οποίους έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των δεδομένων κίνησης και των στοιχείων τοποθεσίας, των αρχείων καταγραφής ιστού (weblogs) και άλλων δεδομένων επικοινωνίας (που δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά). 

Χρήση των δεδομένων σας 

6. Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 
7. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε χρησιμοποιούνται μόνο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην ερώτησή σας και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Παροχή των δεδομένων σας 

8. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας στην καθορισμένη διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
9. Σας ενημερώνουμε ότι δεν παρέχουμε προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης σε τρίτους. 

Έλεγχος της χρήσης των δεδομένων σας 

10. Εάν έχετε συμφωνήσει στη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για συγκεκριμένους σκοπούς, μπορείτε να αποσύρετε ή να διορθώσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.  Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή θέλετε να διορθώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των αναφερόμενων στοιχείων επικοινωνίας. 

Που αποθηκεύουμε και μεταφέρουμε τα δεδομένα σας 

11. Οι πληροφορίες που παρέχετε αποθηκεύονται μόνο στους διακομιστές μας και με το μοναδικό σκοπό της απάντησής μας προς εσάς. 
12. Δεν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες σύννεφου.
13. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα επεξεργαστούμε, θα αποκαλύψουμε ή θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον εφόσον το απαιτεί ο νόμος ή όταν απαιτείται προς τη συμμόρφωση και την τήρηση των απαιτήσεων του νόμου και του δικαίου. 
14. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων οποιοδήποτε χρόνο επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των αναφερόμενων στοιχείων επικοινωνίας. 

Ασφάλεια 

15. Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι ασφαλής.  Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων ενώ μεταδίδονται από εσάς προς τον ιστότοπο. Οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τα δεδομένα σας, θα εφαρμόσουμε αυστηρές διαδικασίες και πρωτόκολλα για την προστασία τους. 

Συνδέσεις με τρίτους 

16. Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις προς τους δικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων τις οποίες πρέπει να γνωρίσετε. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές τους, καθώς δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω τους. 

Χρήση cookies 

17. Ο ιστότοπος της HIPRO BULGARIA OOD χρησιμοποιεί «cookies». Χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή στοιχείων για την παροχή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά – πρόκειται για στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες και τη χρήση του ιστότοπου. Όπου χρησιμοποιούνται αυτά τα cookies μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας αυτόματα. Αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Όλοι οι υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν τα cookies.  Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας τις ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να αποκλείσετε τα cookies 

Τα δικαιώματά σας 

18. Ο Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε. Ως χρήστης μπορείτε να μεταβάλλετε / να ενημερώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
19. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τη συγκατάθεση που δώσατε, να περιορίσετε το πεδίο της συγκατάθεσης, να τερματίσετε την επεξεργασία, να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας (εντός του νομικού πλαισίου). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας. 

Τροποποιήσεις της Πολιτικής 

20. Είναι δυνατό να τροποποιούμε κατά καιρούς την Πολιτική, γιαυτό σας ενθαρρύνουμε να την επανεξετάζετε περιοδικά ώστε να διαπιστώνετε πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.: 0610/ 52669, e-mail:  office@hipro.bg  

Εκδοχή: 1/05.2018