Παραγωγή βιολογικού λιπάσματος

Η HIPRO BULGARIA OOD παράγει από κοπριά όρνιθας το οικολογικό οργανικό στερεό βιολογικό λίπασμα βελτίωσης εδάφους HIPROFER 

Το HIPROFER αποτελεί ένα προϊόν, βελτιωτικό εδάφους, άοσμο, ανθεκτικό, χωρίς σπόρους ζιζανίων, χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό στη φυτοκομία και είναι εγγυημένα ελεύθερο από παθογόνους μικροοργανισμούς (σαλμονέλες), αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά  

Οργανικά λιπάσματα 

Το HIPROFER είναι οργανικό λίπασμα και η χρήση οργανικών λιπασμάτων σημαίνει: 

  • Προστασία και σεβασμός στη φύση 
  • Βελτίωση της εδαφικής δομής 
  • Εμπλουτισμός του εδάφους με θρεπτικές ουσίες απαραίτητες για τα φυτά 
  • Παραγωγή υγιεινών τροφίμων
  • Περιορισμός της άστοχης χρήσης χημικών λιπασμάτων 
  • Ελάττωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 

Η χρήση του HIPROFER συμβάλλει

  • Στην αύξηση της καρποφορίας μέσα από την πρόσθεση οργανικής ουσίας στο έδαφος
  • Στο να αυξηθεί η ικανότητα του εδάφους να αερίζεται, καθώς και η ικανότητα κατακράτησης νερού 
  • Στην αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών, ιδιαίτερα όταν το έδαφος είναι φτωχό σε θρεπτικές ουσίες 

„ХАЙПРОФЕР” се разпръсва по повърхността на почвата на слой с еднаква дебелина, след което се загърля /заорава или фрезова/. При саксиините, се смесва с най-долния слой преди засаждането или се прибавя след това на повърхността и се покрива отново с пръст.

Το HIPROFER σκορπίζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδάφους και μετά καλύπτεται με χώμα /με όργωμα ή φρεζάρισμα/.  Στα φυτά γλάστρας το λίπασμα αναμειγνύεται με το κατώτερο στρώμα πριν από τη φύτευση ή προστίθεται αργότερα στην επιφάνεια και καλύπτεται με χώμα. 

Η HIPRO BULGARIA OOD Σάς συστήνει να αναλύσετε το έδαφος πριν από την εφαρμογή του HIPROFER και αν χρειάζεται να συμβουλευτείτε τους ειδικούς.