Лаборатория

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага с модерна химическа лаборатория, в която работят висококвалифицирани специалисти за изпитване на фуражни суровини и комбинирани фуражи по основните хранителни показатели:

 • влага;
 • пепел;
 • фосфор;
 • хлориди;
 • суров протеин;
 • сурови мазнини;
 • сурови влакнини;
 • пероксидно число.

Чрез атомно-адсорбционен спектрометър се определя съдържание на:

 • калий;
 • натрий;
 • калций.

В лабораторията се извършват и допълнителни анализи:

 • пероксидно число на мазнини;
 • органолептичен анализ на зърна.