Производство на Яйца, Птици и Фуражи

ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ

Нашите продукти

Производство на яйца

Производство на подрастващи стокови носачки

Производство на концентрати

Производство на фуражи

Производство на биотор

22 години традиции в производството на яйца

Производствен капацитет от 300 хиляди птици

Работна площ на предприятието от над 400 дка

Съвременна материално-техническа база

За ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД е основана през 1997 г. от Холандската компания Ван Леувен специализирана и с традиции в производството на яйца, птици и фуражи.

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД е разположена в средната част на Дунавската равнина, на около 3 км. североизточно от гр. Павликени, Област Велико Търново. Територията на предприятието заема площ от около 400 дка. Производствените сгради са с капацитет за около 300 000 птици. Ръководството на фирмата работи по програма за увеличаване капацитета на птицефермата.

Лаборатория за изпитване на фуражи

Напред

Внедрени и сертифицирани системи

Напред

Свържете се с нас за партньорство

Напред