Производство на Яйца, Птици и Фуражи

ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ

Нашите продукти

подрастващи стокови носачки

Производство на подрастващи стокови носачки

концентрати

Производство на концентрати

фуражи

Производство на фуражи

биотор

Производство на биотор

22 години

25 години традиции в производството на яйца

капацитет

Производствен капацитет от 300 хиляди птици

Кокошка
Работна площ

Работна площ на предприятието от над 400 дка

Съвременна

Съвременна материално-техническа база

За ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ

През 1997 г. холандската компанията “Ван Леувен”, която работи в сферата на производство на яйца, фуражи и птици, основава българското дружество „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД.

Днес базата на „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” заема 400 дка площ близо до град Павликени, като капацитетът на предприятието е приблизително 300 000 птици. Разширихме дейността си значително и днес птицефермата е една от най-големите в сектора производство на яйца, подрастващи носачки, фуражи, концентрати и биоторове. В химическата ни лаборатория изследваме по различни показатели суровини и фуражи.

Лаборатория

Лаборатория за изпитване на фуражи

Напред
сертифицирани

Внедрени и сертифицирани системи

Напред
партньорство

Свържете се с нас за партньорство

Напред