Производство на яйца

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД предлага яйца с висока хранителна стойност, сортирани и опаковани в съответствие със световните и европейски стандарти. Въведените и поддържани международни стандарти ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005 гарантират качеството на произведените от нас яйца. 

Пакетиране

Пакетирането се извършва в кутии от по  и  яйца, както и в кашони от по  яйца.

6 бр.

10 бр.

15 бр.

18 бр.

Размери

Тегловните категории са както следва – S, M, L, XL, XXL.

Къде да намерите нашите продукти

Голяма част от продукцията си „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД реализира на външния пазар, а на територията на България компанията е партньор на някои от големите вериги хипермаркети.