Αυγοπαραγωγή, πτηνοτροφία και παραγωγή ζωοτροφών

HIPRO BULGARIA

Τα προϊόντα μας

подрастващи стокови носачки

Εκτροφή νεαρών ωοπαραγωγών ορνίθων (πουλάδων)

концентрати

Παραγωγή συμπυκνωμάτων

фуражи

Παραγωγή ζωοτροφών

биотор

Παραγωγή βιολογικού λιπάσματος

22 години

22 χρόνια παράδοση στην ωοπαραγωγή

капацитет

Παραγωγική ικανότητα 300 χιλιάδων πτηνών 

Кокошка
Работна площ

Παραγωγική έκταση της επιχείρησης  άνω των 400 στρεμμάτων 

Съвременна

Σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

HIPRO BULGARIA 

HIPRO BULGARIA OOD  ιδρύθηκε το 1997 από την ολλανδική εταιρεία Van Leeuwen η οποία ειδικεύεται και διατηρεί μακρόχρονη παράδοση στην ωοπαραγωγήτην πτηνοτροφία  και την παραγωγή ζωοτροφών. 

Η HIPRO BULGARIA OOD βρίσκεται στη μέση της Πεδιάδας του Δούναβη και απέχει περίπου 3 χλμ. βορειοανατολικά από  το Παβλικένι, μια πόλη στην Περιφέρεια του Βελίκο Τάρνοβο. Η επιχείρηση καταλαμβάνει μια έκταση των 400 στρεμμάτων περίπου. Τα κτίρια παραγωγής έχουν παραγωγική ικανότητα 300 000 πουλερικών περίπου. Η διοίκηση της εταιρείας αναπτύσσει πρόγραμμα αύξησης της παραγωγικής ικανότητας του πτηνοτροφείου. 

Лаборатория

Εργαστήριο δοκιμής ζωοτροφών 

Εμπρός
сертифицирани

Εγκατεστημένα και πιστοποιημένα συστήματα 

Εμπρός
партньорство

Επικοινωνήστε μαζί μας για συνεργασία 

Εμπρός