Производство на биотор

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД произвежда екологичен органичен сух биотор подобрител за почви от кокоши фекалии – „ХАЙПРОФЕР”

„ХАЙПРОФЕР” е продукт, подобрител за почви – без миризма, устойчив, без семена от плевели, подобрител в растениевъдството, гарантирано освободен от патогенни микроорганизми (салмонели), антибиотици и химиотерапевтици

Органични торове

„ХАЙПРОФЕР” е органичен тор, а употребата на органични торове означава:

  • защита и уважение към природата
  • подобряване структурата на почвата
  • обогатяване на почвата с хранителни елементи необходими на растенията
  • производство на здравословни храни
  • ограничаване неуместната употреба на химични торове
  • намаляване изхвърлянето на въглероден диоксид в атмосферата

Използването на „ХАЙПРОФЕР” допринася за:

  • увеличаване на плодородието чрез прибавянето на органични вещества в почвата
  • увеличава способността на почвата да се проветрява, както и способността и да задържа вода
  • увеличаване устойчивостта на растенията, особенно към бедна на хранителни вещества почва

„ХАЙПРОФЕР” се разпръсва по повърхността на почвата на слой с еднаква дебелина, след което се загърля /заорава или фрезова/. При саксиините, се смесва с най-долния слой преди засаждането или се прибавя след това на повърхността и се покрива отново с пръст.

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД препоръчва да се направи почвен анализ, преди внасянето на ХАЙПРОФЕР в почвата, и при необходимост да се извърши консултация със специалист.